Hvordan skal man respektfullt møte en fremmed hund?

Noen mennesker prøver alltid å klappe hunden med en gang de ser en hund, og da gjerne ovenfra og oppå hodet. Dette opplever mange hunder som direkte truende. Mennesket gjør dette fordi det er vår nest sterkeste sans.

Om hunden kunne snakke ville den antagelig si: «Menneske, ikke ta meg i ansiktet, jeg kjenner deg ikke ennå!»

En respektfull måte å møte en fremmed hund på er og ikke ta på den, ikke snakke til den og ikke se den i øynene. Altså: Ignorer hunden.

Da gir du hunden mulighet til å bruke sin sterkeste sans, nemlig lukten. Da kan den lukte på deg og bli kjent med deg, før den eventuelt inviterer deg inn i dens personlige sfære. Om hunden går fra deg lar du den være.

Når den har snust på deg og inviterer deg inn, spør du alltid eieren først om det er greit at du klapper hunden. Nå kan du se på den og snakke til den. Om hunden kommer til deg lukker du hånden som en knyteneve og snur den med fingrene opp så den kan lukte. Om den ikke gir tegn til engstelse eller aggresjon, kan du klappe den. Klapp alltid fremmede hunder foran på brystet og på siden av skulderen. Slik at du ikke utfordrer den ved å klappe den på hodet.

I hvilken rekkefølge bruker vi sansene våre i forhold til hunder

Mennesket
1. Syn
2. Berøring
3. Lyd
4. Lukt

Hund
1. Lukt
2. Syn
3. Lyd
4. Berøring

grand danois og mann