Hva er forskjellen på en flokkleder og en flokksjef?

– EN LEDER er et individ som er utpekt til jobben eller aktiviteten primært på grunn av sine sosiale evner i forhold til andre individer, som vedkommende skal være leder for.

– EN SJEF er derimot oftest ansatt på grunn av faglige kvalifikasjoner sett i forhold til jobben og ikke for å besitte sosiale egenskaper.

Å få hundens aksept som flokkleder krever daglig samvær, frihet hos hunden til å treffe egne beslutninger, eierens omtanke i forhold til å forstå hundens handlinger og ikke minst samarbeid! Det er således ikke en status eieren kommer sovende til. Hunden tilbakebetaler i form av glede, oppmerksomhet og dedikasjon.

Sjefsrollen omgir seg med regler i hverdagen, og i forbindelse med denne rollen er det sosiale samværet ikke satt høyt på prioriteringslisten. Hunden skal tilpasse seg eierens oppsatte regler for å være sikker på at de “er gode venner”. Hunden kvitterer denne omgangsformen med å bli mer og mer hjelpeløs og initiativløs – men avventende på eierens tillatelse til å foreta seg noe.

mastiff og jente