Hunder demper uro bedre enn mennesker

I en østerisk studie ble nivået på stresshormonet kortisol målt i tre ulike situasjoner hos et antall barn som lider av utrygghet. I situasjonene fantes enten en vennligsinnet voksen, en vennligsinnet hund eller et utstoppet kosedyr.

Resultatet viste at nivåene av kortisol var lavest når barna var sammen med hunden. Barna hadde også lettere for å uttrykke seg og var mer aktive i diskusjonene når hunden var til stede.

Hunden kan hjelpe et barn å uttrykke seg bedre og å føle seg trygg – hunden er menneskets beste venn!

dobermann valp
dobermann valp