Dominans og underdanighet hos hunder

En hund kan fødes med anlegg for å utvikle dominans. Da har den de mentale forutsetningene til å bli en bra leder. En dominant hund er sjelden slem og sint. I stedet er den en stabil og et trygt individ som har gode egenskaper for å gjøre nytte av andre individers samarbeidsvilje. På denne måten unngår den unødvendige konflikter.

Noen hundeeiere tror at begrepet å underordne seg, er det samme som å være engstelig og redd for noen. For hunder er å underordne seg det samme som å samarbeide. De aksepterer rollefordelingen hvor et individ er arbeidsleder, og den/de andre trives med det forholdet. Unge og underdanige hunder tiltrekkes alltid av dominante individer, fordi de føler trygghet i deres nærvær. Å samarbeide er en forutsetning for individer som skal leve sammen. I en god relasjon er det alltid en som bestemmer og en eller flere som ikke bare aksepterer det, men som også trives med den fordelingen av sosial status.

Tispen er alltid den dominante i forhold til sine valper, selv om hun er underdanig sammen med andre hunder eller mennesker. I naturen er det slik at alle unge hunder viser underdanige signaler for voksne hunder.


Når to hunder møtes

Når valper treffes og får leke med hverandre kan man ofte se hvordan de bytter på rollen som den som bestemmer. De kan måle litt muskler en kort stund, men så er de lekekamerater igjen.

Om derimot to unghunder møtes, kan det oppstå litt gruff – akkurat som «Jeg kommer ikke til å gi meg». Akkurat som tenåringer skal de teste sine talenter og følelser på hverandre og ofte tøye regler.

Når to voksne hunder møtes er det helt annerledes. Om de treffes uten bånd og uten sine eiere, bestemmer de ofte ganske raskt hvilken rolle de skal ha. Det skjer vanligvis mens de snuser på hverandre. Signaler sendes og tolkes direkte av mottakeren. Om signalene blir tolket riktig, avhenger av at de er klare og tydelige, samt ærlig ment.

Resultatet blir at enten går hundene hver sin vei, fordi de føler de ikke kommer til å trives sammen. Eller så starter de en form for sosialt samvær, hvor den ene har lederrollen og den andre underordner seg – og begge tjener på denne beslutningen.

staffordshire-bullterrier-valper
Staffordshire bullterrier valper