Hunder har også følelser

Et smeikende klapp, et hade eller en følelse av at matmor/far snart kommer til å helle opp ny mat i skålen. Hunden din opplever mange følelser hver dag og i følge nylig forskning fra Georgia USA, er følelsene betydelig sterkere enn hva vi tidligere har trodd. En hunds følelser er i følge de seneste studiene sammenlignbare med et barn på to år. Neuroforskere har gjort magnetrøntgen på hjernen til hunder og blant annet sett at aktiviteten i hjernen øker ved visse situasjoner. For eksempel når mennesker gir signaler om mat.

Så tenk på dette når du omgås din hund, gi og vis kjærlighet!

Skotsk hjortehund
Baldrick – Skotsk hjortehund