Riktig mosjon for valpen forebygger hofteproblem

Forskere ved den Norske Veterinærhøyskolen har funnet en ny årsak til hofteleddsdysplasi (HD) hos hunder. Sykdommen er arvelig, men miljøet som valpen vokser opp i, i de tre første månedene har også stor betydning.

Valper som fødes på våren eller sommeren på en gård hvor de får springe fritt i terrenget, har mindre risiko for å få hofteleddsdysplasi. For valper som ikke får mulighet til den samme bevegelsestreningen og som må gå i trapper, øker risikoen markant for å få sykdommen.

Så konkulusjonen må vel da være at jo mer man har valpen løs i forskjellig terreng jo bedre 🙂

Papillon valp
Papillon valp