3 vanlige myter

Mange problem som hundeeiere har, kommer fra misforståelser om hundens rangadferd. Her forklarer etolog Ingrid Tapper tre vanlige misforståelser.

Feil 1: Hunder slåss for å få høyere rang.

Riktig: Alfadyret har ikke måttet slåss seg til sin posisjon, som f.eks. hester gjør. Hunder har ikke et slikt system, det er vi som har konstruert rang systemet. Akkurat som barn i en klasse har alle hunder ulike roller og ulike ting de er gode på.
Feil 2: Hunden prøver alltid å klatre i rang.

Riktig: Alle dyr i familien vil ikke ha en høyere rang. I de fleste tilfellene vil hunden ha et rolig og behagelig liv.
Feil 3: Valper som slåss for maten sin viser dominans.

Riktig: Valper forsvarer bare sin mat, det har ingenting med rang å gjøre. Om det oppstår et problem, må man rolig vise at man ikke konkurrerer om maten. Menneske har kontroll på maten og gir den til hunden, men tar den ikke.

fox-hounds