Gå pent i bånd

Dette emnet kan det skrives mye om og jeg vet det er mange meninger om det, men vi må alle finne ut hva som fungerer for oss selv og dette vil igjen variere fra hund til hund. Så ta det med som råd på veien, og uansett vil jeg anbefale deg å delta på kurs.

At du går tur med hunden din er veldig viktig for den. Da lærer den seg om miljøet rundt seg, andre dyr og mennesker. Om farer som biler, sykler og skateboards osv. Hunden får gjort fra seg og virkelig bli kjent med territoriet sitt. Det blir nesten som for oss mennesker å lese avisen. Gå tur bør gjøres minimum to ganger om dagen.

Det er viktig at du er konsekvent og at du lærer hunden din til å gå ved siden av deg. Ikke tillater stadige stup ut i busker og kratt hvor du blir hengende etter. Vis med bestemt vennlighet at du bestemmer når hunden din kan snuse fritt i litt lengre bånd og når den skal gå pent ved siden av deg i litt kortere bånd. Båndet skal alltid være slakt – ikke stramt. Tillat ikke at hunden drar i kobbelet, men stopp opp og inviter hunden tilbake til og ved siden av deg. Ha kontakt med hunden, belønn og gi ros.

Ikke mas på hunden, stillhet fungerer garantert bedre fordi om vi gjentar ord og lyder og hunden ikke reagerer, mister ordene og lydene sin effekt. Når en hund er motivert til å samarbeide, hører den nøye på tonefallet i stemmen din. Derfor må du tenke på hvordan du høres ut. Om du er usikker, er det alltid best å være stille. Ha tålmodighet og ikke gi opp.

Her kan du kjøpe halsbånd til hunden din

Her kan du kjøpe kobbel til hunden din

gå pent i bånd

 

 

Hvordan lykkes med familie og hund?

1. Skaff ikke hund før du har nøye tenkt igjennom hva det vil innebære, både i forhold til tid og økonomi.
2. Bruk sunn fornuft og la barnet omgås hunden under tilsyn av voksen.
3. Lær barna å sette grenser for hunden: et tydelig nei, direkte etterfulgt av ros når hunden gjør riktig.
4. Hunden skal lyde barna også, ikke bare de voksne.
5. Lær barna å respektere hunden, den skal ha krav på et sted der barna ikke har lov til å forstyrre den.
6. Gå på kurs med hunden hos din lokale hundeklubb, og sett opp et mål på hva du vil oppnå med hunden din. Vanlig hverdagslydighet som for eksempel: å komme på innkalling, sitte, få potene tørket av etter tur og gå fint i bånd.
7. Barna bør delta i treningen og være de som gir belønningen til hunden.
8. La barna ta ansvar for deler av hundens stell, jo eldre barn dess større oppgaver klarer de.
9. Et barn skal aldri gå ut på tur alene med en voksen hund, stor eller liten. Hunden kan bli overfalt eller hva som helst kan skje.
10. Lær barna og aldri gå fram til en bundet hund, og aldri røre en fremmed hund uten tillatelse.

Pommeranien og gutt