5 tips til et bra «hundeforeldreskap»

1. Individtilpasning. Se din hund som først og fremst et individ, uavhengig av rase. Ha ikke forutinntatte meninger om hvordan den skal være, men gå ut i fra de forutsetningene som finnes.

2. Hør på ditt indre. Gjør ikke noe som strider mot din etikk. Vær empatisk og bruk «magefølelsen».

3. Problemsøk. Om problem – søk årsaken i hundens bakgrunn, dens miljø og relasjonen til deg og andre.

4. Belønn det gode. Akkurat som barn, så mister hunder selvtilliten og tillitten til deg om den straffes og blir skreket til når den gjør feil. Tren ved å forsterke positiv adferd gjennom ulike former for belønning.

5. Vær tolerant. Din hund trenger ikke å være perfekt. Noen ganger er den beste løsningen å unngå situasjoner som er årsaken til problem. Legg vekk prestisjetenkingen.

valp som sover