Symptom på hoggormsbitt

Hunden kan virke uberørt etter bittet. Det kan ta opp til 2 timer innen allmentilstanden påvirkes. Effekten av bittet avhenger av hundens størrelse og hvor mye gift ormen slapp i bittet og ormens giftstatus. Om du mistenker hoggormsbitt – reis alltid til veterinær! Vent ikke på symptom, akutt behandling trengs med en gang.

SYMPTOM:
– Litt hevelse eller kraftig hevelse rundt bittet
– Trøtt og sigen
– Viser smerte, uro
– Ustødig, vinglete
– Peser, puster anstrengt
– Oppkast og diarè kan forekomme ved alvorlige tilfeller
– Anafylaktisk sjokk (alvorlig allergisk reaksjon)

VED HOGGORMSBITT
– Behersk deg. Det er viktig for hunden din at du er rolig.
– Hunden skal være så rolig som mulig. Ved aktivitet spres giften raskere i kroppen.
– Bær hunden eller be noen som kan bære hunden møte dere. La helst ikke hunden gå. Dette er spesielt viktig når den er blitt bitt i poten da hvert nedtramp bidrar til spredning av giften.
– Kom dere raskt til veterinær. Ring og si ifra at dere kommer.

GJØR IKKE!
– Kjøl ned bittet
– Forsøk ikke å suge ut giften
– Legg ikke trykk over bittet
– Gi ikke kortison uten å ha rådført med veterinær.

ETTERBEHANDLING
– Hvile i minst 14 dager
– På kontroll hos veterinæren tas blodprøver for å kontrollere lever og nyreverdiene.

RISIKO VED HOGGORMBITT
– Skader på lymfe-og blodkar
– Blodbrist
– Forstyrret hjerterytme
– Ødem
– Redusert leverfunksjon
– Nyreskader
– 4% dødelighet

Majoriteten av alle hunder blir friske uten mèn etter hoggormsbitt.

Weimaraner i skokgen

Hoggormer

Giften til en hoggorm kan være livsfarlig for hunden. Om den blir bitt av orm, så hold den i ro. Allerhelst kan du legge is på bittstedet og kjør i full fart til veterinær. Hunden skal etterkontrolleres etter et par uker.

Det er ulike meninger om de såkalte ”ormetablettene” som er kortison gjør nytten, eller om bakdelene i mange tilfeller er større enn selve bittet.

hvit schaefer
Hvit schäfer