Turregler for hunder som gjør utfall

Sheltie valper i blomstereng

1. Hunden går alltid på venstre side. Venstre side er hundens halvdel, det som passerer på høyre side har hunden ikke noe med. Flytt stille din hund om den kommer over på feil side.

2. Alt man kaster seg etter får man ikke. Det gjelder hundevennen, bestefar, en katt eller et løv. Om hunden kaster seg mot noe(n), tar du den med i kobbelet og går forbi.

 

3. Det finnes bare to lengder på kobbelet. Alternativ en er det korte kobbelet som brukes når man går sammen og ved f.eks. lederskapsøvelser. I det korte kobbelet får hunden ikke gjøre noe, med andre ord ikke snuse, leke, hilse eller tisse. Her gir man en kommando (f.eks. plass, fot e.l.) pluss at man korter inn kobbelet. Etter hvert skal man kunne gi samme kommando og få samme effekt uten kobbel.

 

Alternativ to er hele kobbelet, noe som gir en »fri» hund som får gjøre alt uten å bryte regel en eller to. I langt kobbel får hunden snuse, leke, hilse og tisse m.m. Her gis kommando «Fri» som også fungerer som belønning om hunden går fint i kort kobbel.