Lær deg å lese hundens signalspråk

basenji-hvit-schaefer
Basenji og hvit Schaefer

En hund som føler seg truet varsler framfor alt med kroppsspråket. Hunder kommuniserer ikke med lyd slik vi gjør. De prater først og fremst med gester, mimikk, holdning og tyngdepunkt – på fram og bakkroppen. Selvfølgelig kan de gi fra seg lyd: de piper, bjeffer, knurrer og uler. Men disse lydene sier egentlig ikke mer enn i hvilken sinnsstemning en hund er i. Om du tenker etter kan du sikkert høre om hunden din bjeffer fordi den er sint, glad eller redd. Men om du skal forstå hvorfor må du se hunden og hva som skjer rundt den.

Når hunden knurrer varsler den at den er sint, men tro ikke at knurringen er det første varselsignalet. Snarere tvert i mot er det det siste hunden tyr til når ingenting annet er blitt oppfattet av motparten.

Hundens første trussel signal er å stirre på motparten, for så å bli helt stiv i kroppen. Neste varsel viser hunden med en framtung og ganske høy kroppsholdning. Så kommer knurringen og i siste hånd viser hunden tennene.

Hunder kan akkurat som vi true offensivt eller defensivt. En offensiv hund er den som søker konflikt. En defensiv hund vil ikke ha bråk, men forsvarer om den må. Dette ser vi ofte når en hannhund går stivbent fram mot en annen hannhund, da er denne offensiv. Den vil imponere den andre hannhunden og dermed få den til å vike.

Den andre situasjonen har du sikkert sett hver gang en hannhund blir alt for nærgående eller påtrengende på en tispe, da svarer tispen med en defensiv trussel. Den forsvarer seg mot den klengete hannhunden.

I begge tilfellene kan hunden knurre, men kroppsspråket er veldig forskjellig. Den offensive hunden er fremover vinklet, hvilket betyr at den har det meste av sin tyngde hvilende på frambeina. Den mer eller mindre stirrer på den andre med fremover vinklede ører. Ser man litt nærmere etter, kan man se at til og med øreroten er vinklet fremover. Munnvikene er korte og gir hunden litt trutmunn. Den offensive hunden gjør seg så stor og imponerende som mulig og derfor reiser den også halen så høyt den kan. Skulle den røre på halen, vil den ikke vifte med halen. Hunder har lettere for å oppfatte bevegelse enn noe som er helt stille, og vibrerer halen sees den bedre av motparten.

Når hunden er opprørt reiser den ragg. En selvsikker hund reiser bare ragg i nakken, men på en redd hund tenderer raggen å være reist fra nakken og hele veien ut på halen. En defensiv hund vil ikke slåss, den vil heller forsøke å komme bort fra situasjonen. Derfor har den tyngdepunktet på bakkroppen, slik at den lett kan snu rundt og komme seg bort fra situasjonen. Halen er lav eller bøyd inn under magen. Ørene er tilbakedratte og bakover vinklet, hvilket gjør at hunden ser ut til å ha en lang og høy panne. I den defensive trusselen løfter hunden gjerne fremre del av leppene og viser tennene. Sett fra siden får hunden litt oppstoppernese.

Det er ikke bare tisper som opplever å måtte forsvare seg. Mange mennesker er så opptatt av sitt eget behov for å klappe fremmede hunden at de ikke kan se at hundene på alle måte forteller at de ikke vil ha kontakt. Husk at du aldri skal strekke deg etter en hund. Vil den bli kjent med deg så kommer den til deg av seg selv. Om hunden ikke kommer til deg når du lokker på den, er det fordi den ikke vil ha kontakt. Respekter hunden og prøv ikke å lure den slik at du allikevel kommer nær den, da risikerer du å bli bitt.

Selv om knurring oftest er et tydelig varselsignal, så må den ikke være det. Om man kjenner til kroppsspråket er det lett å forstå når den mener alvor eller ikke. Til og med hunder kan leke at de har en annen sinnstilstand enn de egentlig har. De kan late som de er farlige.

Når du leker med hunden og dere begge drar i hver sin ende av en leke er hunden avslappet. Trass i at den drar hardt er den allikevel løs og ledig i kroppen. Halen vifter stort fra side til side og ørene er bakover vinklet eller ligger flatt langs hodets sider (hengende ører).

Om begge parter har fortrolighet til hverandre i denne situasjonen, er det vanlig at hunden knurrer lekent. Oftest er det en lysere lyd en det lave mørke knurret ved f.eks. et hundemøte.

Husk at i hundens verden er lyden sekundært, det viktige, det mer nyanserte er alltid hundens kroppsspråk.

6 varselsignal

  1. Hunden stirrer utfordrende
  2. Kroppen blir stiv
  3. Hunden lener seg fremover, slik at tyngdepunktet hviler på frambeina
  4. Ørene, inklusiv øreroten er framover vinklet slik at pannen ser kortere ut
  5. Hunden knurrer
  6. Leppene dras bakover og oppover, slik at tennene blottes